Hidup adalah udunan *)

*) oleh M. Ridwan Kamil

http://helarfest.com/%E2%80%98hidup-adalah-udunan%E2%80%99-sekelumit-duka-helarfest-2008.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kalau ada yang berniat membantu udunan ini..... please kindly do....

0 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"sorry this web under maintenance"